Laatste Nieuws

Hierbij wordt u uitgenodigd voor ons Nieuwjaarsfeest op 6 januari 2018, van af 15.00 uur in onze Keet. De W.S.V.O. zorgt weer voor heerlijke oliebollen en appelflappen, ook de drankjes worden u aangeboden door het bestuur. Tot ziens op 6 januari.

Vaar info:

Aanpassing bedieningstijden Winschoterdiep en A.G. Wildervanckkanaal 2015. Persbericht klik hier voor pdf: Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen heeft besloten tot een uitbreiding van bedieningstijden op het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal. Samengevat komt dit op het volgende neer: Winschoterdiep van de stad Groningen tm Zuidbroek: tijden gelijk aan die van de Oostersluis Winschoterdiep vanaf…