Laatste Nieuws

Hierbij wordt u uitgenodigd voor ons Nieuwjaarsfeest op 6 januari 2018, van af 15.00 uur in onze Keet.
De W.S.V.O. zorgt weer voor heerlijke oliebollen en appelflappen, ook de drankjes worden u aangeboden door het bestuur.

Tot ziens op 6 januari.