Reglement

HAVEN- EN CAMPINGREGLEMENT

STICHTING RECREATIEHAVEN ONDERDENDAM

Dit reglement geldt voor het gehele gebied van de “Stichting Recreatiehaven Onderdendam, te weten de jachthaven, het Warffumerdiep, het Winsumerdiep en alle daartoe behorende terreinen inclusief de kampeerterreinen.

Iedereen die zich op bovengenoemde terreinen bevindt dient zich te houden aan dit reglement en dient de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.

De havenmeester is namens de “Stichting Recreatiehaven Onderdendam” verantwoordelijk voor een ordentelijke gang van zaken in het gehele gebied en bevoegd daartoe noodzakelijke maatregelen te treffen.

Klik hier om het hele reglement te bekijken

Menu